پیش دبستانی ایلیا

پیش دبستانی ایلیا

پیش دبستانی ایلیا

   

اخبار منتشر شده این مدرسه

جشن یلدا دبستان ایلیا

جشن یلدا دبستان ایلیا

شب یلدا که زمین آماده تاج گذاری زمستان می شود، شبی است که از مدت ها پیش هیاهویی در کوچه و بازار به راه می اندازد و مردم برای تدارک این جشن باستانی آماده می شوند. به پاس جشن یلدا، بساط شادی در

مشاهده کامل