جشن یلدا دبستان ایلیا

جشن یلدا دبستان ایلیا

شب یلدا که زمین آماده تاج گذاری زمستان می شود، شبی است که از مدت ها پیش هیاهویی در کوچه و بازار به راه می اندازد و مردم برای تدارک این جشن باستانی آماده می شوند. به پاس جشن یلدا، بساط شادی در

درباره مدرسه

پیش دبستانی ایلیا

نظرات