مدرسه پرتو دانش

مدرسه پرتو دانش

مدرسه پرتو دانش

 آزمون های نهایی دوازدهم تجربی زبان     دینی 3      ریاضی3      زیست3         سلامت و بهداشت            شیمی3            عربی3      فیزیک3        هویت اجتماعی          فارسی3 آزمون های نهایی دوازدهم ریاضی گسسته        حسابان2       فیزیک3 ریاضی          هندسه           زبان        سلامت و بهداشت         شیمی          عربی            هویت اجتماعی         فارسی           دینی3 آزمون های نهایی دوازدهم انسانی تاریخ3        جامعه3      دینی3       عربی3         فنون 3         فلسفه           زبان3       جغرافیا           ریاضی و آمار3          سلامت و بهداشت        فارسی3 نمونه سوالات نهایی تجربی 1402 فارسی3         عربی3        دینی3        زبان3       زیست3      فیزیک3        شیمی3       زمین         سلامت      علوم اجتماعی نمونه سوالات نهایی انسانی 1402 فارسی3       عربی3      دینی3      زبان3        ریاضی و آمار3       فنون3          تاریخ3         جغرافیا3          جامعه3         سلامت     نمونه سوال دی ماه فارسی      نگارش3      عربی3 تجربی       زبان3       ریاضی3       زیست3       فیزیک3     شیمی3     سلامت        علوم اجتماعی     ریاضی و آمار3        فنون3         تاریخ3       جغرافیا3       جامعه3        فلسفه2 نمونه سوالات نهایی تجربی 1401 دینی3 تجربی          ریاضی3           زبان           زیست3            سلامت و بهداشت            شیمی3           عربی3            علوم اجتماعی           فارسی3          فیزیک3 نمونه سوالات نهایی انسانی 1401 تاریخ3           جامعه شناسی           جغرافیا            دینی3           ریاضی و آمار3          زبان         سلامت و بهداشت          عربی انسانی         علوم و فنون 3          فارسی3            فلسفه

اخبار منتشر شده این مدرسه

نفرات برتر مسابقات علمی بنیاد علمی حریری

نفرات برتر مسابقات علمی بنیاد علمی حریری

نفرات برتر مسابقات علمی بنیاد علمی حریری بنیاد علمی حریری دبیرستان غیردولتی دخرانه پرتودانش-بهترین مدرسه بابل

مشاهده کامل
نفرات برتر  بهداشت روان

نفرات برتر بهداشت روان

نفرات برتر جشنواره بهداشت روان  دبیرستان غیردولتی دخترانه پرتودانش بهداشت روان

مشاهده کامل
نفرات برتر مسابقات ویژه همکاران

نفرات برتر مسابقات ویژه همکاران

نفرات برتر مسابقات ویژه همکاران دبیرستان پرتودانش-بهترین دبیرستان غیردولتی دخترانه پرتودانش

مشاهده کامل
نفرات برتر قرآن و عترت

نفرات برتر قرآن و عترت

نفرات برتر قرآن و عترت قرآن و عترت مدرسه پرتودانش-بهترین دبیرستان غیردولتی دخترانه شهرستان بابل

مشاهده کامل
نفرات برتر سفیران سلامت

نفرات برتر سفیران سلامت

نفرات برتر سفیران سلامت  دبیرستان غیردولتی دخترانه پرتو دانش سفیران-سلامت مدرسه پرتودانش-بهترین دبیرستان غیردولتی دخترانه پرتودانش

مشاهده کامل
نفرات برتر سفیران سلامت

نفرات برتر سفیران سلامت

نقرات برتر سفیران سلامت دبیرستان پرتو دانش-بهترین دبیرستان غیردولتی دخترانه بابل سفیران سلات

مشاهده کامل
برگزاری آزمون تشریحی دوره ای

برگزاری آزمون تشریحی دوره ای

برگزاری آزمون تشریحی دوره ای دبیرستان موفق شهر بابل

مشاهده کامل