سردار جنگل خاتم

سردار جنگل خاتم

سردار جنگل خاتم

تغییر متون زیر اسلایدر برای تغییر متون زیر اسلایدر از بخش مدیریت، قسمت عمومی، صفحات استاتیک را انتخاب کرده و برگه هایی که دسته بندی "متون زیر اسلایدر" دارند را ویرایش کنید. برای حذف این قسمت، تمامی صفحاتی که دسته بندی "متون زیر اسلایدر" دارند را به صورت تعلیق در آورید

اخبار منتشر شده این مدرسه

مجتمع سردار جنگل خاتم

مجتمع سردار جنگل خاتم

برای آشنایی با مجتمع سردارجنگل خاتم می‌توانید به قسمت درباره ما سایت مراجعه کنید. درباره ما کلیک کنید

مشاهده کامل
پیش ثبت نام سردارجنگل

پیش ثبت نام سردارجنگل

پیش ثبت نام پسرانه سال 1402-1401 آغاز شده است. برای تکمیل اطلاعات خود بر روی لینک زیر کلیک کنید. پیش ثبت نام پسرانه 1402-1401 کلیک کنید

مشاهده کامل
پیش ثبت نام خاتم

پیش ثبت نام خاتم

پیش ثبت نام دخترانه سال 1402-1401 آغاز شده است. برای تکمیل اطلاعات خود بر روی لینک زیر کلیک کنید. پیش ثبت نام دخترانه 1402-1401

مشاهده کامل