مجتمع سردار جنگل خاتم

مجتمع سردار جنگل خاتم

برای آشنایی با مجتمع سردارجنگل خاتم می‌توانید به قسمت درباره ما سایت مراجعه کنید. درباره ما کلیک کنید

درباره مدرسه

سردار جنگل خاتم

تغییر متون زیر اسلایدر برای تغییر متون زیر اسلایدر از بخش مدیریت، قسمت عمومی، صفحات استاتیک را انتخاب کرده و برگه هایی که دسته بندی "متون زیر اسلایدر" دارند را ویرایش کنید. برای حذف این قسمت، تمامی صفحاتی که دسته بندی "متون زیر اسلایدر" دارند را به صورت تعلیق در آورید

نظرات

    هیچ نظری وجود ندارد