پیش دبستان و دبستان دخترانه استعدادنوین

پیش دبستان و دبستان دخترانه استعدادنوین

پیش دبستان و دبستان دخترانه استعدادنوین

سندتحول بنیادین : دبستان استعداد نوین دوره اول ابتدایی پیکره ای منسجم و هماهنگ از اعضای همراه و همدل که هم عهد و پیمان با یکدیگر می­کوشند تا در فضایی شاد و صمیمی و بهره گیری از امکانات و تکنولوژی کارآمد و به کارگیری شیوه های نوین یاددهی – یادگیری در راستای اهداف متعالی آموزش و پرورش همت گمارند. ارائه الگویی موفق در زمینه آموزش و پرورش نوین برای نیل به چهار هدف اصلی: یادگیری برای دانستن یادگیری برای توانستن یادگیری برای زیستن یادگیری برای با هم زیستن آنچه فرزندانمان در مدرسه استعداد نوین  می آموزند : خودباوری ، مهارت ارتباطی ، تفکر صحیح ارتقا ، سطح بهداشت روانی آموزش بر اساس تئوری هوش چندگانه تربیت نسلی آگاه ، متعهد و کارآمد ارتقا ء سطح علمی دانش آموزان گسترش و به کارگیری فناوری اطلاعات در یاددهی – یادگیری (مدرسه هوشمند)

اخبار منتشر شده این مدرسه

ثبت نام آغاز شد

ثبت نام آغاز شد

دبستان استعداد نویندر مقطع دبستان و پیش دبستان با جدید ترین /////////////////// ///////////////////// ////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////

مشاهده کامل