دبیرستان پسرانه غیردولتی اروند دوره اول

دبیرستان پسرانه غیردولتی اروند دوره اول

دبیرستان پسرانه غیردولتی اروند دوره اول

اردوی یکروزه شهداد      روز سه شنبه  1401/12/16

اخبار منتشر شده این مدرسه

آزمون های رغبت و توانایی

آزمون های رغبت و توانایی

  باتوجه به اطلاع قبلی در خصوص آغاز فرآيند هدايت تحصيلي در سال تحصيلي 1403-1402 و فعال شدن آزمون هاي رغبت و توانايي در سامانه هدايت تحصيلي (my.medu.ir)،لطفا نسبت به انجام آزمون های مذکور

مشاهده کامل
ثبت نام کتاب های سال آینده

ثبت نام کتاب های سال آینده

ثبت سفارش و توزیع کتاب های درسی سال تحصیلی 1404-1403 تمامی دوره های تحصیلی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir یا پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش

مشاهده کامل