دبیرستان دوره اول شایستگان

دبیرستان دوره اول شایستگان

دبیرستان دوره اول شایستگان

جهت مشاهده کتاب زبان پایه نهم اینجا کلیک نمایید.   جهت گوش دادن به lesson هر درس روی بخش‌های همان قسمت کلیک نمایید. مقدمه تیتراژ   درس اول درس 1 بخش 1 درس 1 بخش 2 درس 1 بخش 3 درس 1 بخش 4 درس 1 بخش 5 درس 1 بخش 6   درس دوم درس 2 بخش 1 درس 2 بخش 2 درس 2 بخش 3 درس 2 بخش 4 درس 2 بخش 5 درس 2 بخش 6   درس سوم درس 3 بخش 1 درس 3 بخش 2 درس 3 بخش 3 درس 3 بخش 4 درس 3 بخش 5 درس 3 بخش 6   درس چهارم درس 4 بخش 1 درس 4 بخش 2 درس 4 بخش 3 درس 4 بخش 4 درس 4 بخش 5 درس 4 بخش 6   درس پنجم درس 5 بخش 1 درس 5 بخش 2 درس 5 بخش 3 درس 5 بخش 4 درس 5 بخش 5 درس 5 بخش 6   درس ششم درس 6 بخش 1 درس 6 بخش 2 درس 6 بخش 3 درس 6 بخش 4 درس 6 بخش 5 درس 6 بخش 6   Photo Dictionary دیکشنری عکس 1 دیکشنری عکس 2 دیکشنری عکس 3 دیکشنری عکس 4 دیکشنری عکس 5 دیکشنری عکس 6 دیکشنری عکس 7

اخبار منتشر شده این مدرسه