ارسال بخشنامه ثبت نام در مدارس سمپاد و نمونه دولتی

ویژه دانش آموزان نهم آغاز ثبت نام از ۱۸فروردین ۱۴۰۳ تا ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ زمان آزمون : جمعه یکم تیرماه شرایط ثبت نام : حداقل معدل ۱۹ برای معدل کل سال هشتم و نوبت اول نهم فایل پیوست ب

مشاهده کامل