پیش دبستان و دبستان پسران پیشتازان ساری

پیش دبستان و دبستان پسران پیشتازان ساری

پیش دبستان و دبستان پسران پیشتازان ساری

  تردیدی نیست که انسان نیازی جدی به مشاوره دارد. این تنها مربوط به مسائل و مشکلات روزانه ناشی از زندگی امروزی نیست، بلکه احتیاجی است که آدمی به مشورت‌های فکری و معنوی و آینده‌نگری دارد. روانشناسان مدرسه در داخل سیستم آموزشی کار می‌کنند و به دانش‌آموزان در زمینه‌های هیجانی، اجتماعی و تحصیلی کمک می‌کنند. هدف روانشناسی مدرسه، همکاری با اولیا، معلمان و دانش‌آموزان در جهت ایجاد یک محیط آموزشی سالم با تمرکز بر نیازهای دانش‌آموزان است. روانشناسی مدرسه یک حرفه‌ی نسبتاً جدید است. روانشناسان مدرسه با دانش‌آموزان، هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی، کار می‌کنند و به آن‌ها در برخورد با مشکلات رفتاری، مسائل آموزشی، ناتوانی‌ها و سایر جنبه‌ها کمک می‌کنند. آن‌ها هم چنین با اولیا و معلمان برای ایجاد روش‌هایی جهت مقابله با رفتارهای دانش‌آموزان در خانه و سر کلاس کار می‌کنند. از دیگر وظایف روانشناسان مدرسه می‌توان به آموزش دانش‌آموزان، اولیا و معلمان درباره‌ی چگونگی مدیریت شرایط بحرانی و مشکلات سوء مصرف مواد اشاره کرد. بر اساس مستندات انجمن ملی روانشناسی مدرسه، خدمات خود را در پنج حوزه زیر ارائه می کنند: - مشاوره - ارزیابی - مداخله - جلوگیری - پژوهش و برنامه ریزی روانشناسان مدرسه همچنین به دیگران در درک بیشتر درباره‌ی رشد کودکان، مشکلات رفتاری و روش‌های مدیریت رفتار کمک می‌کنند.    

اخبار منتشر شده این مدرسه