پیش دبستان و دبستان پسران پیشتازان ساری

پیش دبستان و دبستان پسران پیشتازان ساری

پیش دبستان و دبستان پسران پیشتازان ساری

به مناسبت 14 مهر روز دامپزشک و آشنایی دانش آموزان با این حرفه ی با ارزش، در جهت بسط فرهنگ مهربانی کودکان با حیوانات و آموزش سبک زندگی و بیماریهای مشترک انسان و حیوان، از پدر بزرگوار یکی از دانش آموزان جناب آقای دکتر ورشویی ، در مدرسه دعوت بعمل آمد. 

اخبار منتشر شده این مدرسه