پیش دبستان و دبستان مهرآفرینان

پیش دبستان و دبستان مهرآفرینان

پیش دبستان و دبستان مهرآفرینان

دبستان غیردولتی هوشمند دخترانه مهرآفرینان در سال 1399 تاسیس شده است موسس و مدیریت این مجموعه را مریم فرزانه عهده دار هست معاونت اجرایی دبستان مهرنوش اسماعیلیان آموزگاران پایه اول  میترا مصباح و  مرجان آموزش کارشناس ارشد مشاوره بالینی  دنیا مهرگان مربیان بین المللی آی مت شادی پیرایش ، ستاره دهدشت رو ، مهرنوش اسماعیلیان ، شیوا وحید مربی زبان بین المللی سیلک رود سمیرا رضائی  

اخبارهای منتشر شده این مدرسه