پیش دبستان و دبستان غیر دولتی دخترانه مهرگان

پیش دبستان و دبستان غیر دولتی دخترانه مهرگان

اخبارهای منتشر شده این مدرسه

Blog

سن ورود به پیش دبستانی 1401

ورود به مدرسه و آغاز به تحصیل در مقطع اول ابتدایی یکی از نقاط عطف زندگی هر کودک می باشد که والدین وی می توانند با رسیدن فرزند به سن 6 سال تمام، او را د

مشاهده کامل
Blog

ثبت نام کتب درسی

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برای نظارت بهتر روی عملکرد توزیع کتاب های درسی اقدام به راه اندازی سامانه ای به نام "فروش و توزیع مواد آموزشی" نموده است. ثبت نام کتاب های درسی 140

مشاهده کامل