پیش دبستانی و دبستان بشری

پیش دبستانی و دبستان بشری

پیش دبستانی و دبستان بشری

پیش دبستانی و دبستان و دبیرستان بشری از سال 1379 تاسیس گردید و تا کنون به کسب موفقیت های چشمگیری در زمینه های آموزشی و پرورشی، فعالیت های هنری و ورزشی نائل گردیده و از مدارس برتر و درجه یک می باشد.

اخبار منتشر شده این مدرسه