هنرستان علوم و فنون

هنرستان علوم و فنون

هنرستان علوم و فنون

هنرستان هوشمند علوم و فنون هر ساله %90 از هنرجویان خود را با برگزاری کلاس های آمادگی کنکور و برگزاری کنکور های آزمایشی راهی دانشگاه های معتبر دولتی و آزاد و موسسات آموزش عالی می نماید.

اخبار منتشر شده این مدرسه