مدرسه یحیی زاده 2 (پیش دبستان پسرانه غیر دولتی)

مدرسه یحیی زاده 2 (پیش دبستان پسرانه غیر دولتی)

مدرسه یحیی زاده 2 (پیش دبستان پسرانه غیر دولتی)

مدرسه یحیی زاده 2 یک مدرسه پسرانه در مقطع پیش دبستان است. این مدرسه یکی از مدارس منطقه 5 در شهر تهران است. این مدرسه در نشانی بلوار آیت ا...کاشانی، خیابان مهران، خیابان شهید فهیمی، پلاک44 ثبت شده است. شماره تماس این مدرسه 44004145 است که می توانید با این شماره با این مدرسه تماس بگیرید. مدیر این مدرسه طبق اطلاعاتی که ما داریم اميرمسعود اخباري است.

اخبار منتشر شده این مدرسه