مدرسه ندا (متوسطه دوره اول دخترانه غیر دولتی)

مدرسه ندا (متوسطه دوره اول دخترانه غیر دولتی)

مدرسه ندا (متوسطه دوره اول دخترانه غیر دولتی)

مدرسه ندا یک مدرسه دخترانه در مقطع متوسطه دوره اول است. این مدرسه یکی از مدارس منطقه 6 (محدوده امیرآباد) در شهر تهران است. این مدرسه در نشانی خیابان کارگرشمالی، خیابان چهارم، جنب اتوبان جلال آل احمد، پلاک 20 ثبت شده است. شماره تماس این مدرسه 88004010 است که می توانید با این شماره با این مدرسه تماس بگیرید. مدیر این مدرسه طبق اطلاعاتی که ما داریم پروین ناصر و موسس آن پروین ناصر است.

اخبار منتشر شده این مدرسه