مدرسه مسلم (پیش دبستان پسرانه غیر دولتی)

مدرسه مسلم (پیش دبستان پسرانه غیر دولتی)

مدرسه مسلم (پیش دبستان پسرانه غیر دولتی)

مدرسه مسلم یک مدرسه پسرانه در مقطع پیش دبستان است. این مدرسه یکی از مدارس منطقه 8 در شهر تهران است. این مدرسه در نشانی تهرانپارس، خیابان بهار 134، جنب مسجدخاتم الانبیا، پلاک 139 ثبت شده است. شماره تماس این مدرسه است که می توانید با این شماره با این مدرسه تماس بگیرید. در حال حاضر مدیر و موسس مدرسه در بانک اطلاعات مدارس سرزمین تیزهوش ها (تیزلند) ثبت نشده است و اگر شما اطلاع کافی از نام و مشخصات مدیر و موسسین دارید، خوشحال می شویم که به ما اطلاع دهید.

اخبار منتشر شده این مدرسه