مدرسه ماری مانوکیان (متوسطه دوره دوم (متوسطه عمومی-دبیرستان) دخترانه عادی دولتی)

مدرسه ماری مانوکیان (متوسطه دوره دوم (متوسطه عمومی-دبیرستان) دخترانه عادی دولتی)

مدرسه ماری مانوکیان (متوسطه دوره دوم (متوسطه عمومی-دبیرستان) دخترانه عادی دولتی)

مدرسه ماری مانوکیان یک مدرسه دخترانه در مقطع متوسطه دوره دوم (متوسطه عمومی-دبیرستان) است. این مدرسه یکی از مدارس منطقه 6 در شهر تهران است. این مدرسه در نشانی کریمخان زند، استاد نجات الهی شمالی، پلاک 202 ثبت شده است. شماره تماس این مدرسه 88905615 است که می توانید با این شماره با این مدرسه تماس بگیرید. در حال حاضر مدیر و موسس مدرسه در بانک اطلاعات مدارس سرزمین تیزهوش ها (تیزلند) ثبت نشده است و اگر شما اطلاع کافی از نام و مشخصات مدیر و موسسین دارید، خوشحال می شویم که به ما اطلاع دهید.

اخبار منتشر شده این مدرسه