مدرسه علوم تهران (متوسطه دوره دوم (متوسطه عمومی-دبیرستان) دخترانه غیر دولتی)

مدرسه علوم تهران (متوسطه دوره دوم (متوسطه عمومی-دبیرستان) دخترانه غیر دولتی)

مدرسه علوم تهران (متوسطه دوره دوم (متوسطه عمومی-دبیرستان) دخترانه غیر دولتی)

مدرسه علوم تهران یک مدرسه دخترانه در مقطع متوسطه دوره دوم (متوسطه عمومی-دبیرستان) است. این مدرسه یکی از مدارس منطقه 7 در شهر تهران است. این مدرسه در نشانی خیابان شریعتی - بعد از چهارراه مطهری - خیابان شکرآبی - خیابان اندیسه اصلی - اندیشه2 ثبت شده است. شماره تماس این مدرسه 88414546 است که می توانید با این شماره با این مدرسه تماس بگیرید. در حال حاضر مدیر و موسس مدرسه در بانک اطلاعات مدارس سرزمین تیزهوش ها (تیزلند) ثبت نشده است و اگر شما اطلاع کافی از نام و مشخصات مدیر و موسسین دارید، خوشحال می شویم که به ما اطلاع دهید.

اخبار منتشر شده این مدرسه