مدرسه شهید یارجانی 1 (دبستان (ابتدایی) دخترانه عادی دولتی)

مدرسه شهید یارجانی 1 (دبستان (ابتدایی) دخترانه عادی دولتی)

مدرسه شهید یارجانی 1 (دبستان (ابتدایی) دخترانه عادی دولتی)

مدرسه شهید یارجانی 1 یک مدرسه دخترانه در مقطع دبستان (ابتدایی) است. این مدرسه یکی از مدارس منطقه 8 (محدوده نارمک) در شهر تهران است. این مدرسه در نشانی نارمک - جانبازان شرقی- بین مهر و مدائن - میدان 17- پلاک 66- دبستان شهید یارجانی ثبت شده است. شماره تماس این مدرسه 77911286 است که می توانید با این شماره با این مدرسه تماس بگیرید. مدیر این مدرسه طبق اطلاعاتی که ما داریم خانم جزینی است.

اخبار منتشر شده این مدرسه