مدرسه سلام شهدای خلیج فارس (دبستان (ابتدایی) پسرانه غیر دولتی)

مدرسه سلام شهدای خلیج فارس (دبستان (ابتدایی) پسرانه غیر دولتی)

مدرسه سلام شهدای خلیج فارس (دبستان (ابتدایی) پسرانه غیر دولتی)

مدرسه سلام شهدای خلیج فارس یک مدرسه پسرانه در مقطع دبستان (ابتدایی) است. این مدرسه یکی از مدارس منطقه 5 (محدوده منطقه 22 - شهرک راه آهن - شهرک گلستان) در شهر تهران است. این مدرسه در نشانی شهرک گلستان، ( منطقه 22 ) غرب میدان اتریش، بلوار کاج، به طرف شهید خرازی، بین بنفشه 11 و 12 ، پلاک 101 ثبت شده است. شماره تماس این مدرسه 44744992 است که می توانید با این شماره با این مدرسه تماس بگیرید.

اخبار منتشر شده این مدرسه