مدرسه زینب (متوسطه دوره اول دخترانه هیات امنایی)

مدرسه زینب (متوسطه دوره اول دخترانه هیات امنایی)

مدرسه زینب (متوسطه دوره اول دخترانه هیات امنایی)

مدرسه زینب یک مدرسه دخترانه در مقطع متوسطه دوره اول است. این مدرسه یکی از مدارس منطقه 11 (محدوده انقلاب) در شهر تهران است. این مدرسه در نشانی خیابان انقلاب، روبروی پمپ بنزین وصال ثبت شده است. شماره تماس این مدرسه 66494338 است که می توانید با این شماره با این مدرسه تماس بگیرید. در حال حاضر مدیر و موسس مدرسه در بانک اطلاعات مدارس سرزمین تیزهوش ها (تیزلند) ثبت نشده است و اگر شما اطلاع کافی از نام و مشخصات مدیر و موسسین دارید، خوشحال می شویم که به ما اطلاع دهید.

اخبار منتشر شده این مدرسه