مدرسه خیام (پیش دبستان پسرانه غیر دولتی)

مدرسه خیام (پیش دبستان پسرانه غیر دولتی)

مدرسه خیام (پیش دبستان پسرانه غیر دولتی)

مدرسه خیام یک مدرسه پسرانه در مقطع پیش دبستان است. این مدرسه یکی از مدارس منطقه 5 در شهر تهران است. این مدرسه در نشانی خیابان پیامبر، بین اباذر و بهنام، پلاک 73 ثبت شده است. شماره تماس این مدرسه 44952623 است که می توانید با این شماره با این مدرسه تماس بگیرید. مدیر این مدرسه طبق اطلاعاتی که ما داریم مهدی احمدیان و موسس آن موسسه آموزشی خیام است.

اخبار منتشر شده این مدرسه