مدرسه امام صادق (متوسطه دوره اول پسرانه غیر دولتی)

مدرسه امام صادق (متوسطه دوره اول پسرانه غیر دولتی)

مدرسه امام صادق (متوسطه دوره اول پسرانه غیر دولتی)

مدرسه امام صادق یک مدرسه پسرانه در مقطع متوسطه دوره اول است. این مدرسه یکی از مدارس منطقه 7 (محدوده بهار) در شهر تهران است. این مدرسه در نشانی خیابان بهار شیراز، خیابان خداپرست، پلاک 15 ثبت شده است. شماره تماس این مدرسه 77647757 است که می توانید با این شماره با این مدرسه تماس بگیرید. در حال حاضر مدیر و موسس مدرسه در بانک اطلاعات مدارس سرزمین تیزهوش ها (تیزلند) ثبت نشده است و اگر شما اطلاع کافی از نام و مشخصات مدیر و موسسین دارید، خوشحال می شویم که به ما اطلاع دهید.

اخبار منتشر شده این مدرسه