دبیرستان پاسداران اسلام

دبیرستان پاسداران اسلام

دبیرستان پاسداران اسلام

دبیرستان پاسداران اسلام تلاش دارد با افزایش کارایی ، ارتقاء و بهبود مستمر سطح کیفی آموزش و پرورش در راستای ‏اسناد بالادستی، خدماتی متمایز نسبت به سایر مدارس و موسسات ارایه نماید و به کیفیت و متمایز بودن خدمات شهرت یابد.‏ فراهم آوردن فضای آموزشی شاداب و انگیزاننده در دانش آموزان از دغدغه های اصلی دبیرستان پاسداران اسلام است به گونه ‏ای که علاوه بر فعالیتهای آموزشی، شکوفایی خلاقیت، پرورش فرهنگی، رشد و تعالی همه جانبه دانش آموزان مد نظر قرار ‏گیرد.‏ مدیریت ، معاونان ، مشاوران ، دبیران و پرسنل خود را نسبت به عملکرد آموزشی و بهبود مستمر روشهای مدیریتی مدارس ‏مسئول می دانند و در راستای ارتقاء سطح کیفی آموزش از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.‏

اخبار منتشر شده این مدرسه