واکسیناسیون دانش آموزان

با احترام به اطلاع می رساند با توجه به حضوری شدن مدارس از ابتدای آبان و برقرار شدن کلاس های حضوری، جهت جلوگیری از شیوع بیماری، دانش آموزان عزیز می توانند جهت واکسیناسیون به مراکز بهداشت مراجع

مشاهده کامل