دبستان و پیش دبستان فیاض رشت

دبستان و پیش دبستان فیاض رشت

دبستان و پیش دبستان فیاض رشت

تغییر متون زیر اسلایدر برای تغییر متون زیر اسلایدر از بخش مدیریت، قسمت عمومی، صفحات استاتیک را انتخاب کرده و برگه هایی که دسته بندی "متون زیر اسلایدر" دارند را ویرایش کنید. برای حذف این قسمت، تمامی صفحاتی که دسته بندی "متون زیر اسلایدر" دارند را به صورت تعلیق در آورید

اخبارهای منتشر شده این مدرسه

Blog

عید نوروز1401

سالی که نکوست از دبستان فیاض پیداست 

مشاهده کامل
Blog

محیط آموزشی پیش دبستان ودبستان رشت

اپلیکیشن و وبینار وسایت ویژه مدرسه محیط شاد ودلنشین کادر ودبیران مجرب

مشاهده کامل