دبستان ماهدخت

دبستان ماهدخت

دبستان ماهدخت

دبستان غیردولتی ماهدوخت در سال 1390  در شهرجدید پرند به نشانی : میدان امام خمینی بلوار چهر باغ امام خمینی خیابان زردکوه کوچه زرد کوه سوم تاسیس شد. ساختمان مدرسه از نوع  بتن آرمه در دو طبقه دارای دو در  ورودی و  شامل 9 کلاس می باشد.یک آزمایشگاه ،سه کلاس ،سایت و نمازخانه در طبقه دوم و بقیه امکانات و تجهیزات و ش کلاس در طبقه اول می باشد . تعداد سرویس های بهداشتی ویژه دانش آموزان 7 سرویس می باشد که3 سرویس بهداشتی در قسمت پیلوت مدرسه قرار دارد و 4 سرویس ویژه همکاران و دانش آموزان در طبقه اول و دوم مدرسه قرار دارد .تعداد آبخوری ها 8 عدد می باشد و  شوفاژ خانه(پکیج) مدرسه در تراس هر طبقه از مدرسه قرار دارد .

اخبار منتشر شده این مدرسه