دبستان غیر دولتی دخترانه ماهور

دبستان غیر دولتی دخترانه ماهور

دبستان غیر دولتی دخترانه ماهور

در تلاشیم در مدرسه مهارت محور ماهور_دانش آموزان رفتار مسئولانه تری داشته باشند- نیازهای خودشان را بشناسند و به نیازهای دیگران نیز احترام بگذارند و بدانند هر شادی که در طول عمر تجربه می کنند تحت کنترل خودشان است...

اخبار منتشر شده این مدرسه