دبستان دخترانه غیردولتی حضرت رقیه

دبستان دخترانه غیردولتی حضرت رقیه

دبستان دخترانه غیردولتی حضرت رقیه

باسلام دانش آموزان عزیز دبستان و پیش دبستان حضرت رقیه (س) لینک کلاس مجازی در محیط آموزش مجازی SKY ROOM به تفکیک کلاس خدمتتان ارائه می گردد. بهترین دبستان تهران کلاس پیش دبستان دنیا  https://www.skyroom.online/ch/hazrat_roghaye1/pishedonya کلاس اول رخشان  https://www.skyroom.online/ch/hazrat_roghaye1/avalrakhshan کلاس اول پوران  https://www.skyroom.online/ch/hazrat_roghaye1/avalepooran کلاس دوم توران  https://www.skyroom.online/ch/hazrat_roghaye1/dovomturan کلاس سوم صبا  https://www.skyroom.online/ch/hazrat_roghaye1/sevomsaba کلاس چهارم نسرین  https://www.skyroom.online/ch/hazrat_roghaye1/chaharomnasrin کلاس پنجم پروانه  https://www.skyroom.online/ch/hazrat_roghaye1/panjomparvane کلاس ششم آذر  https://www.skyroom.online/ch/hazrat_roghaye1/sheshomazar بهترین دبستان تهران

اخبار منتشر شده این مدرسه