واکسیناسیون دانش آموزان

واکسیناسیون دانش آموزان

با احترام به اطلاع می رساند با توجه به حضوری شدن مدارس از ابتدای آبان و برقرار شدن کلاس های حضوری، جهت جلوگیری از شیوع بیماری، دانش آموزان عزیز می توانند جهت واکسیناسیون به مراکز بهداشت مراجع

درباره مدرسه

دبیرستان غیردولتی پسرانه افرینش

دبیرستان غیر دولتی آفرینش یکی از پرافتخارترین مدارس شهرستان بهشهر می باشد. این مدرسه با برنامه های آموزشی و پرورشی مدون، خود را متعهد به اجرای شعار همیشگی مدرسه خویش << آموزش برتر، پرورش بهتر، نشاط و بالندگی>> می داند.

نظرات