هوای شیراز ناسالم؛ اما مدارس تعطیل نشد!

هوای شیراز ناسالم؛ اما مدارس تعطیل نشد!

او ادامه داد: در کیفیت هوای رضایت بخش، آلودگی هوا بی خطر یا کم خطر است، همچنین در کیفیت قابل قبول میزان AQI بین 51 تا 100 است. معاون محیط زیست فارس افزود: در کیفیت هوای قابل

درباره مدرسه

دبستان غیردولتی ادبستان

این مسابقات همه ساله بین دانش آموزان علاقه مند برگزار و افراد منتخب به مراحل بعدی ( مرحله ناحیه - استانی - کشوری ) راه می یابند.

نظرات