ستاد ثبت نام دبیرستان انتخاب اول تابستان 1401

ستاد ثبت نام دبیرستان انتخاب اول تابستان 1401

ستاد ثبت نام دبیرستان انتخاب ازتیرماه آغاز به کار کرده و ثبت نام دانش آموزان جدید الورود در سال تحصیلی 1402- 1401 تا کنون ادامه دارد.

درباره مدرسه

دبیرستان انتخاب اول دوره اول

نظرات