دوره پیش دبستانی چیست؟

دوره پیش دبستانی چیست؟

دوره پیش دبستانی چیست؟ پیش دبستانی، که در ایران با نام های: دوره پیش دبستان و یا دوره آمادگی نیز شناخته می شود، در نظام آموزشی، دوره ای است که کودکان، یک یا دو سال قبل از

درباره مدرسه

مدرسه دردونه ها

   

نظرات

    هیچ نظری وجود ندارد