ثبت نام کتب درسی

ثبت نام کتب درسی

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برای نظارت بهتر روی عملکرد توزیع کتاب های درسی اقدام به راه اندازی سامانه ای به نام "فروش و توزیع مواد آموزشی" نموده است. ثبت نام کتاب های درسی 140

درباره مدرسه

پیش دبستان و دبستان غیر دولتی دخترانه مهرگان

نظرات