افتخار آفرینی دختران مینو مهری

افتخار آفرینی دختران مینو مهری

  دختران گلمان، هستی هدایتی و آنیتا مینایی برای دبستان مینومهر، افتخاری دیگر آفریدند. مجموعه مینومهر، با افتخار این موفقیت بزرگ را به دختران گل، خانواده محترم آنها و معلم پرتلاش

درباره مدرسه

دبستان و پیش دبستانی غیردولتی مینومهر

سندتحول بنیادین : مدرسه مینو مهر پیکره ای منسجم و هماهنگ از اعضای همراه و همدل که هم عهد و پیمان با یکدیگر می­کوشند تا در فضایی شاد و صمیمی و بهره گیری از امکانات و تکنولوژی کارآمد و به کارگیری شیوه های نوین یاددهی – یادگیری در راستای اهداف متعالی آموزش و پرورش همت گمارند. بهترین مدرسه شهر رشت ارائه الگویی موفق در زمینه آموزش و پرورش نوین برای نیل به چهار هدف اصلی: یادگیری برای دانستن یادگیری برای توانستن یادگیری برای زیستن یادگیری برای با هم زیستن آنچه فرزندانمان در مدرسه مینومهر می آموزند :  خودباوری ، مهارت ارتباطی ، تفکر صحیح ارتقا ، سطح بهداشت روانی آموزش بر اساس تئوری هوش چندگانه تربیت نسلی آگاه ، متعهد و کارآمد ارتقا ء سطح علمی دانش آموزان گسترش و به کارگیری فناوری اطلاعات در یاددهی – یادگیری (مدرسه هوشمند)

نظرات

    هیچ نظری وجود ندارد